letisko bratslava

Bratislavské letisko

Bratislava_airport_logo

Cieľom letiskovej spoločnosti je budovať a prevádzkovať Letisko M.R Štefánika ako významný regionálny dodpravný uzol v oblasti leteckej prepravy osôb a tovaru, poskytovať kvalitné služby a napomáhať rozvoju regiónu, a turizmu na Slovensku

Profil spoločnosti

Hlavnou úlohou Bratislavského letiska je poskytovať služby ktoré súvisia s obsluhou leteckej dopravy a s prepravou cestujúcich

Bezpečnostné predpisy

Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, vúbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vázne zranenia.

 

LETECKÉ SPOLOČNOSTI

spolocnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÉ RADY

Kúpa letenky

Najčastejším spôsobom kúpy letenky je dnes nákup cez internet prostredníctvom stránky leteckého dopravcu. Kúpu je však možné uskutočniť aj cez cestovnú kanceláriu, agentúru, predajcov leteniek alebo priamo na letisku. Kúpou letenky vstupuje cestujúci do zmluvného vzťahu s dopravcom, ktorého prvoradou úlohou je preprava osôb a batožiny. V prepravných podmienkach, ktorých súčasťou je obvykle aj cenník doplnkových služieb a úkonov, sú obsiahnuté všetky základné informácie týkajúce sa prepravy. Vždy dbajte na ich dôkladné preštudovanie ešte pred samotnou kúpou letenky, pretože sa líšia v závislosti od dopravcu, dokonca v niektorých prípadoch až výrazne.

Kedy na letisko?

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). V prípade, že Vás letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária vopred telefonicky alebo prostredníctvom delegáta upovedomí o novom čase odletu, nie ste povinný dostaviť sa na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom čase.

Na letisku

V prípade, že cestujete so zapísanou batožinu, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom  poschodí odletového terminálu. Dostanete sa k nej po eskalátoroch umiestnených v centrálnej časti budovy. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Informácie, radi Vám pomôžeme.

Meškanie letu

ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali.

Po prílete

Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu.

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností.

Batožina

Preto, aby lietanie bolo pre vás skutočným zážitkom, ponúkame niekoľko odporúčaní ako bezpečne priviezť všetky vaše osobné veci a predísť komplikáciám pri detekčnej kontrole:

Práva cestujúcich

Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko.

Tehotenstvo

Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy.

Prepravu tehotných žien si osobitne upravujú letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach, z uvedeného dôvodu sa budúcim mamičkám odporúča, aby sa s nimi pred odletom oboznámili. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom).

Preprava zvierat

V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi.

Viac info na : www.bts.aero/cestujuci/prakticke-rady

 

TERMINÁL

terminal

 

Architektonická koncepcia nového terminálu vychádza z najnovších trendov a za použitia najmodernejších technológií. Je smerovaná na jednu výraznú budovu, ktorá zabezpečí všetky potrebné funkcie súvisiace s vybavením cestujúcich a ich batožiny. Ide o dynamickú stavbu o celkovej pôdorysnej ploche 170m x 70m, ktorej ústredným priestorom je verejná odletovo-príletová hala prechádzajúca cez tri nadzemné podlažia terminálu, vytvárajúca veľkolepý priestor presklený zo všetkých strán. Výrazné progresívne zastrešenie, ktorého hlavnou výhodou je prírodné osvetlenie počas celého dňa, je realizované cez celú hĺbku budovy.

Špecifické vnútorné a nadväzujúce vonkajšie prevádzky dávajú budove terminálu jedinečný vzhľad. Na hlavnej fasáde orientovanej do prednádražia, čiže verejnej plochy pred terminálom, je v západnej časti inštalovaný výrazný nápis Letisko Bratislava. Prístupová strana je charakteristická vysokým radom priečelia s nadväzujúcimi verejnými vnútornými priestormi, naopak letisková strana budovy, vzhľadom k orientácii na juh, má zvýšený priestor v hĺbke vnútorného priestoru, tzn. v tranzitnej hale. Sklenenú fasádu terminálu, okrem čelnej strany, prekrývajú závesné konzoly – slnolami, vystupujúce a členiace jednoduchú hmotu priečelia tak, aby sa zabránilo vplyvu extrémnych poveternostných podmienok. Výrazným prvkom budovy sú nástupné mosty po celej dĺžke letiskovej budovy na odletovej strane terminálu, ktoré zabezpečujú plynulý prechod cestujúcich z odletovej haly k lietadlám prípadne prechod do iných terminálov. Týmto riešením sa výrazne zvýšila bezpečnosť pohybu osôb po vybavovacej ploche a zamedzilo sa tak prípadným kolíziám.

Dispozičná koncepcia nového terminálu podliehala prevádzkovým požiadavkám a potrebám pred a po vybavení cestujúcich a batožiny. Zámerom bolo získať prevádzkovo prehľadné priestory s jednoduchou a rýchlou orientáciou pre cestujúcich.

V novovybudovanej prvej časti terminálu realizovanej v prvej etape (02/2009 – 06/2010), sa na prízemí nachádzajú verejné odletové priestory súvisiace s vybavením cestujúcich. Hlavný komunikačný systém je tvorený pohyblivými schodmi a výťahmi umiestnenými v centrálnej časti haly. Špecifické pre vnútorné priestory je striedanie vysokých priestorov s priestormi s bežnými svetlými výškami určenými pre služobné technické priestory. Verejná hala je realizovaná cez celú výšku budovy a hlavnými vertikálami na ňu nadväzujú všetky podlažia. Prvé poschodie je vyhradené pre administratívne priestory, či už letiskové alebo pre zástupcov leteckých spoločností. Priama cesta k odletom je realizovaná eskalátormi z prízemia, na druhé poschodie, kde cestujúci cez detekčnú kontrolu prechádza do vyhradených bezpečnostných priestorov. Nachádza sa tu nákupno-oddychová zóna a odletové východy, tzv. gaty.

Druhá etapa (06/2010 – 06/2012) spočívala v dostavbe druhej časti budovy, ktorej prízemie slúži pre prilietavajúcich cestujúcich, prvé poschodie rozšírilo administratívne priestory a druhé odletovú čakaciu zónu.

Nový terminál po jeho kompletnom dostavaní v júni 2012, zvýšil kapacitu vybavovacej budovy z pôvodných 3,5 milióna na 5 miliónov cestujúcich. Výstavba terminálu prebiehala za plnej prevádzky bez jediného obmedzenia letov.

Terminál vo výraznej miere prispieva k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a komfortu cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

Viac info na : www.bts.aero/o-spolocnosti/terminal/historia-projektu

SLUŽBY

Občerstvenie a nákupy

eatfly

eat&fly!

eat&fly! je reštaurácia v priestoroch letiska v Bratislave. Nájdete tu klasické reštauračné služby s obsluhou kombinované so službami fast food a kávou take away, to všetko v príjemnom prostredí. Reštaurácia sa nachádza v odletovom termináli na prízemí a je otvorená nonstop 24 hodín denne.

Caproni Bar

Vyberte si z bohatej ponuky alkoholických a nealko nápojov a vychutnajte si ich spolu so svojimi blízkymi v príjemnom letiskovom prostredí.

Mediapress

Ponuka dennej tlače, magazínov, známok a pohľadníc, lístkov na MHD, kníh, tabakových výrobkov, cukroviniek a nealkoholických nápojov.

Bratislava DUTY FREE

Cestujúci si tu môžu výhodne zakúpiť parfémy, kozmetické prípravky či exkluzívne parfumové sety dostupné výhradne na medzinárodných letiskách. V ponuke je tiež domáci a zahraničný alkohol, tabakové výrobky, cukrovinky, minerálne vody či nealkoholické nápoje.

TIP PRE VÁS 

vip

Caproni Business Lounge

Salónik pre obchodných cestujúcich sa nachádza na 2. poschodí odletového terminálu, za detekčnou kontrolou po pravej strane, v priechode medzi barom a rýchlym občerstvením. Vďaka čiastočne odsadenej polohe poskytuje dostatok súkromia, zároveň cez presklenú fasádu ponúka mimoriadne zaujímavý výhľad na celú vstupnú halu. Vstúpiť do salónika sú oprávnení cestujúci na pravidelných linkách v triede business, ako aj držitelia vybraných druhov vernostných kariet našich pravidelných prepravcov a ich aliančných partnerov. Vstupy sa dajú zakúpiť aj pre širokú verejnosť na recepcii salónika. Cena vstupu je 25 eur/osoba/2hod.

V salóne je pre obchodných cestujúcich bezplatne k dispozícii široký výber alkoholických a nealkoholických nápojov, pochutiny, SWP corner s najmodernejšou výpočtovou technikou, internetové pripojenie, TV a selekcia medzinárodnej a domácej dennej tlače.

Viac info na : www.bts.aero/cestujuci/sluzby

NAVIGÁCIA

 auto

 

 

Letisko Bratislava je pohodlne a ľahko autom dostupné.

Letisko je situované na východnom okraji hlavného mesta Bratislava s priamym napojením na diaľničný obchvat D1. Výjazdy z diaľnice sú označené piktogramom lietadla doplnené slovnou informáciou „Letisko“.

autobus

 

 

 

 

Na Letisko M. R. Štefánika premáva autobus mestskej hromadnej dopravy č. 61 v smere z Hlavnej železničnej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy č. 96 v smere z Petržalky, ulica Prokofievova

Viac info nájdete na www.bts.aero

zdroj: www.bts.aero

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *